Informe Cáritas: a pandemia dispara a pobreza severa en España e alcanza xa a seis millóns de persoas, a cifra máis alta desde 2007

A pandemia tivo un impacto “desolador” na sociedade española, con 11 millóns de persoas en exclusión social e, delas, seis millóns xa en situación de pobreza severa. Son dous millóns máis que en 2018 e supón a cifra máis elevada rexistrada no país desde 2007.

É a radiografía que Cáritas e a Fundación Foessa mostraron este mércores no informe “Sociedade expulsada e dereito a ingresos”, que alerta do “ensanche do espazo da exclusión social, onde viven agora 2,5 millóns de persoas novas respecto do ano 2018”, delas case dous millóns en exclusión severa.
Segundo o informe, apréciase un empeoramento xeneralizado dos niveis de integración para o conxunto da poboación: aumentaron as familias en situación de pobreza, pero tamén se reduciron os fogares sen problemas de exclusión, que son o 41,2% cando en 2018 eran o 49,3%.
Na presentación do informe, a secretaria xeral de Cáritas Española, Natalia Peiró, reclamou fortalecer o ingreso mínimo vital, que só está a cobrar ou se concedeu ao 18,6% dos solicitantes en pobreza severa, mentres que para case a metade foi denegado.
Segundo a investigación, duplicouse o número de fogares cuxo clima de convivencia presenta dificultades serias. Nesas familias, aos problemas do confinamento e as restricións da pandemia sumáronse a redución de ingresos, o impacto sobre a súa saúde mental ou as malas condicións dos pisos.
“A tensión, a ansiedade ou a fatiga vital non poden abordarse só desde unha perspectiva individual; o noso sistema público de saúde debe integrar unha perspectiva de saúde mental colectiva e comunitaria”, reclama Cáritas.

A fenda dixital nestas familias son un novo motor de exclusión social e desigualdade: unha realidade que afecta a un 46% dos fogares en situación de exclusión fronte ao 35% do conxunto de fogares.