Arrinca en Boiro un novo curso de educación para persoas adultas

A Concellería de Educación do Concello de Boiro impulsou unha nova edición dos cursos de formación para persoas adultas. A xornada de presentación do curso 2021-2022 destas aulas destinadas a persoas maiores de 18 anos, celebrouse este martes 5 de outubro e contou coa presenza da concelleira de Cultura, María Outeiral.

As aulas de ensino para persoas adultas están destinadas a persoas maiores de 18 anos que non posúen o título da ESO e ofrecen a posibilidade de adquirir, actualizar ou complementar os coñecementos e aptitudes do alumnado para o seu desenvolvemento persoal e profesional. Entre os obxectivos específicos destas aulas están “os de adquirir e actualizar a formación básica, mellorar a cualificación profesional e adquirir conceptos, técnicas e habilidades para unha adaptación ao mundo laboral”.

A aula de educación para persoas adultas do Concello de Boiro está adscrita ao IES San Clemente de Santiago e o profesorado desprazase á localidade da nosa comarca para as avaliacións. Este curso hai arredor de 60 persoas inscritas, repartidas nos catro módulos ofertados (1º, 2º, 3º e 4º). Cada un dos módulos consta de diversos ámbitos: científico-tecnolóxico (matemáticas, bioloxía, física), ámbito lingüístico (galego, castelán, inglés ou francés) e ámbito social.