O Parque Nacional das Illas Atlánticas reforzou o seu persoal este verán grazas á colaboración de Amicos

A asociación comarcal Amicos segue en primeira liña, nestes inicios do outono, en materia medioambiental. Segundo confirmou a dirección Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia, o seu persoal veuse reforzado este verán coa incorporación de dúas persoas con capacidades diversas da dita asociación que exerceron de auxiliares dos guías oficiais nos arquipélagos de Cíes e de Ons desde principios de xullo ata o pasado 15 de setembro.

Estas novas contratacións enmárcanse na liña de colaboración que manteñen desde hai varios anos o parque e a asociación con sedes en Boiro en Ribeira, que foi a encargada, precisamente, de impartir no mes de xuño un curso dirixido a este colectivo en materia de orientación e desenvolvemento no medio natural para que poidan exercer como auxiliares no sector turístico.

En concreto, as 12 persoas que participaron neste módulo —financiado pola Asociación Inserta Empleo da Fundación ONCE— recibiron un total de 100 horas de formación presencial, práctica e teórica. O obxectivo do curso foi facilitar aos alumnos unha capacitación profesional axeitada neste eido e, á vez, ofrecer a atención ocupacional e rehabilitadora que necesitan para poder acceder ao mercado de traballo en mellores condicións.

De feito, o Parque Nacional das Illas Atlánticas decidiu contratar a dúas das persoas que completaron este curso para traballar durante o verán en calidade de auxiliares de guías en Cíes e en Ons, onde tiveron ocasión de realizar nos últimos meses labores de ordenamento e control de visitantes, ofrecer información sobre os recursos existentes nas illas e asesorar e lembrar aos viaxeiros as medidas hixiénico-sanitarias de obrigado cumprimento en todo o espazo natural.