En Ribeira 23 ofertas para a instalación de saneamento con pozo de bombero no Agrelo

O Concello de Ribeira informa de que rematada o prazo de presentación de ofertas foron 23 as propostas que se postularon para executar unha nova actuación destinada a dotar de rede municipal de saneamento ao lugar de Agrelo, situado nas parroquias de Olveira e Oleiros.
De acordo co proxecto elaborado polos técnicos municipais, o que se persegue é instalar unha rede de saneamento formada en primeiro lugar por unha tubería SN4 de 315 milímetros de diámetro e 1.048 metros de lonxitude, ademais de 31 pozos de rexistro. A través do colector se conducirán as augas feciais por gravidade ata o punto máis baixo do trazado, onde se implantará un bombeo con dúas bombas sumerxidas fixas. Dende aquí as augas impulsaranse
a través dunha tubería de polietileno de alta densidade de 758 metros de longo e 125 milímetros de diámetro ata a súa conexión á rede xeral.
A intervención comporta un investimento de 194.823,52 euros. Está adscrita ao Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ 2020.
O prazo de execución son cinco meses.