“A dignidade das persoas” – José Manuel Pena

Nos últimos tempos, a maioría das sociedades avanzadas, libres e democráticas lexislaron sobre cuestións fundamentais que afectan á vida cotiá das persoas. Dereitos que non están exentos de polémica, como o aborto, a eutanasia, o matrimonio do mesmo sexo, os dereitos das persoas LGTBI, a igualdade real das mulleres, etc. .

Sociedades abertas e democráticas que deben acatar o que decida a maioría aínda que non se comparta. A liberdade consiste niso, exercendo os dereitos segundo as súas crenzas, pensamentos ou realidades, pero nunca impedindo que os demais que non comunguen coas nosas pretensións deixen de exercer os seus dereitos con total liberdade.

En España e noutros moitos países, hai formacións políticas, asociacións ou plataformas (denominadas cívicas) que se dedican a acosar, insultar e estigmatizar ás persoas que exercen libremente os seus dereitos recoñecidos legalmente. No caso do aborto, até 8.000 mulleres sufriron desde o ano 2.010 o acoso de grupos ultras nas clínicas abortivas.

Estes grupos, pouco democráticos, son un tanto hipócritas, porque mentres din avogar pola vida, en cambio oponse a que se albergue aos menores non acompañados e que se expulsen aos inmigrantes sen papeis. Non recoñecen a violencia machista e entenden que os homosexuais ou lesbianas é simplemente cuestión de ideoloxía, entre outras lindeces.

A dignidade das persoas ten que estar por encima das ideoloxías e dos pensamentos de grupo. Uns poucos individuos non poden impor a súa liña da vida ao resto de mortais. Cada un ten a súa propia responsabilidade para exercer os seus dereitos en liberdade.