En Boiro comezan as obras de mellora da seguridade viaria e accesibilidade na contorna do centros de ensino da avenida de Compostela

O Concello de Boiro inicia a execución das obras para a mellora da seguridade viaria e accesibilidade na contorna dos centros públicos de ensino da avenida de Compostela. A actuación, dun importe de 50.087,49 euros, levase a cabo mediante o financiamento da Deputación da Coruña con cargo ao Plan Único Concellos (POS 2020). O alcalde, José Ramón Romero, e a concelleira de Educación, María Outeiral, visitaron o lugar das actuacións para coñecer o estado de execución.
A obra que se vai realizar discorre polo casco urbano de Boiro e, con ela, preténdese dotar de maior seguridade a unha zona moi sensible da Avenida de Compostela na que, en apenas 200 metros, se concentran os accesos a dous centros públicos de ensino de primaria e un de secundaria e bacharelato. A proximidade dos mesmos fai que, nas horas puntas de entrada e saída das aulas, se concentre unha afluencia de máis dun milleiro de escolares, vehículos particulares e transporte público.
A actuación, que comezou a executarse nestes días, pretende xerar un espazo de máxima seguridade viaria, limitando a 30 quilómetros por hora a velocidade da vía e con beirarrúas totalmente accesibles e con percorridos seguros para os centos de ensino. A obra contempla a reparación das beirarrúas actuais, que contan con grandes deficiencias e numerosas barreiras arquitectónicas, por unhas de pavimento continuo e totalmente accesibles que garantan a seguridade nas entradas dos centros de ensino.
Os traballos contemplan a execución de pasos de peóns elevados que permitan un paso sen obstáculos para persoas con mobilidade reducida e que sirvan como elementos redutores da velocidade. Para aumentar a seguridade
viaria vaise reforzar a sinalización do chan e vanse instalar tamén redutores de velocidade. Para rematar, vaise realizar unha renovación das luminarias, eliminando aquelas que están obsoletas e instalando unhas de maior altura con máis rendemento lumínico.