Investigadores da UDC desenvolven un proxecto de arrecife artificial sustentábel

Investigadores do Campus Industrial de Ferrol están a levar a cabo, en colaboración coas consellarías de mar e Medio Ambiente un traballo de arrecife artificial adaptado á morfoloxía dos fondos mariños galegos. O traballo sitúase nun módulo do Centro de Investigacións Tecnolóxicas (CIT) do Campus Industrial de Ferrol.

A iniciativa enmárcase nunha colaboración iniciada en 2020 entre a Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, a Consellería do Mar e a UDC. A Xunta de Galicia destinou un total de 100.000 euros co fin de potenciar o traballo. Segundo coinciden estas entidades, o deseño deste arrecife é un claro exemplo “de economía circular” e que, nun futuro, “permitirá recuperar a fauna e a flora das rías galegas”. Así, ademais anunciouse que esta iniciativa validarase coa instalación dos arrecifes artificiais nos fondos areosos das rías de Ares e Betanzos, pero podería estenderse a toda a costa galega.

Cos traballos realizados no marco desta colaboración tamén se promove a sustentabilidade dos compoñentes da estrutura e dos procesos, pois, por unha banda, algúns materiais empregados son froito do aproveitamento de restos que resultan do procesado da industrial conserveira. Por outra banda, os labores efectuados contribúen a unha maior eficiencia enerxética na creación de arrecifes artificiais, pois inclúen a proposta de solución e tecnoloxías para acadar este obxectivo.

O módulo foi visitado polo reitor Julio Abalde e as conselleira Rosa Quintana e Ángeles Vázquez, quen coñeceron, da man do investigador Luis Carral Couce, os froitos desa colaboración entre a Xunta de Galicia e a UDC. Ademais, realizouse unha demostración de remolque do módulo de arrecife na que se puido comprobar o seu comportamento hidrodinámico á hora de canalizar e distribuír os nutrientes ás cavidades niño do arrecife.