Os socialistas de Ribeira reclaman máis limpeza nas praias e un mellor mantemento de duchas e papeleiras

O PSdG-PSOE de Ribeira vén de solicitar ao Concello que incremente o labor de limpeza nas praias e o mantemento dos seus equipamentos, poñendo o foco en elementos como as duchas ou as papeleiras.

O grupo tamén reclamou a instalación de máis barreiras flotantes, para evitar que as motoras e motos de auga se acheguen a zona dos bañistas e os poñan en perigo, algo que os socialistas denuncian que aconteceu, sen ir máis lonxe, este pasado domingo.

dav

Amais, solicitan “a debida sinalización de espazos familiares con cordas nos areais” e “a planificación de zonas de salvamento naquelas praias onde sexan axeitados e preceptivos os socorristas”.

No rogo presentado ao pleno da Corporación, o PSOE de Ribeira lembra que “no mes de xuño comeza ou debera comezar a tempada de baño nas distintas praias do municipio de Ribeira, cousa que debera vir acompañada de labores de limpeza e adecuación de areais e da dotación dos elementos accesorios para un bo uso e desfrute”. Entre estes elementos os socialistas inclúen as duchas e as papeleiras, que non se atopan en moitos areais, sinalan, no mellor estado posíbel, tal e como se reflicte na fotografía.

Por todo o devandito, o grupo pide que “por parte de quen corresponda, delegación de medio ambiente, ou alcaldía, se proceda a avaliar a instalación de papeleiras nas praias do concello, e a realizar os labores de limpeza e desinfección nas duchas públicas establecidas no noso litoral”