Os Concellos de Rianxo, Boiro, A Pobra do Caramiñal e Ribeira comezan os traballos para a adaptación das ordenanzas municipais

Os concellos da Mancomunidade Barbanza Arousa comezan os traballos de redacción das ordenanzas de Espectáculos Públicos para a súa adaptación ao “Decreto 124/2019, do 5 de setembro, polo que se aproba o Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas e establecementos abertos ao público da Comunidade Autónoma de Galicia”.

Os concellos de Rianxo, Boiro, A Pobra do Caramiñal e Ribeira; na súa estratexia de dinamización turística de Barbanza Arousa, ademais das accións Mancomunadas, levan tamén a cabo unha coordinación das políticas públicas municipais co obxectivo da potenciación de destino. Así mesmo, a lexislación de Espectáculos Públicos afecta directamente
as empresas turísticas do territorio e, por tanto, á planificación turística do destino. É por iso que, no seu afán de cohesión territorial, os catro concellos están xa traballando nas súas Ordenanzas nesta materia de maneira conxunta.

O día 8 de xuño é a primeira reunión, seguida dun conxunto de fases nas que se estudarán as necesidades conxuntas e individuais de cada concello, redacción dos documentos e posterior exposición pública comunicándoo a todo o sector por diferentes medios para a súa participación.