O Portal da Lingua publica a resolución das axudas para o fomento do galego nos centros de ensino públicos

O Diario Oficial de Galicia (DOG) e o Portal da Lingua Galicia (Secretaría Xeral de Política Lingüística) veñen de publicar a resolución de axudas aos proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2020/21. Estas axudas foron convocadas o pasado mes de decembro e delas foron beneficiarios máis de 800 centros.

En total, a Consellería de Cultura e Educación destina 350.000 euros a favorecer e contribuír ao financiamento das actividades que realizan os equipos de dinamización da lingua galega e o profesorado responsable de cada proxecto de fomento do galego durante este curso académico. Beneficiáronse 815 centros educativos que contan con menos de seis unidades nas provincias da Coruña (328 centros), Lugo (103 centros), Ourense (73 centros) e Pontevedra (311 centros).

Pola nosa comarca, están incluídos centros docentes de todos os nosos concellos, tal e como se pode consultar na resolución.