O Concello de Ribeira colabora con Acougo para difundir o acollemento familiar

A representante da asociación galega Acougo, Carmen Dourado, reuniuse con diversos representantes do Concello, co fin de falar sobre o acollemento familiar como recurso para a protección á infancia e adolescencia en situación de desamparo e risco.

O obxectivo consiste en valorizar o traballo das familias acolledoras, apoialas e coidalas, como garantía de éxito para que os menores en desprotección crezan coa maior estabilidade física e emocional e teñan a oportunidade de crecer en ambientes normalizados, pero sen romper, na medida en que se poida, o contacto coa súa familia biolóxica. Desta forma, ambas institucións exploraron futuras posibilidades de colaboración que se materializarán a través dun convenio.