O Concello de Ribeira, a favor da habilitación dun cuarto xulgado no partido xudicial local

O Concello de Ribeira emitiu este 10 de xuño un comunicado no que manifesta publicamente a súa coincidencia coa delegación en Ribeira do Colexio Oficial de Avogados da A Coruña sobre a necesidade da implantación dun cuarto xulgado neste partido xudicial.

Tanto e así que o Concello está disposto a “prestar a súa colaboración acondicionando se fose necesario o andar baixo-cuberta do edificio”, de tal xeito que “os custes derivados desta ampliación se circunscriban ao persoal necesario para poder dispor desta unidade xudicial”.

Así mesmo, o Concello informa de que está en xestións coa Dirección Xudicial de Xustiza para que se poida habilitar unha sala dos xulgados a determinados actos como prestación de declaracións, exhortos, etc., “habida conta de que as dúas salas de audiencia alí emprazadas están sendo utilizadas para a celebración de vídeo-conferencias”.