“Máis peixe sapo para a frota do Gran Sol”. Antón Luaces

A frota española do Gran Sol, con maioría de barcos que teñen a súa base e armadores e tripulantes en portos de Galicia, incrementa en máis dun 60% a cota dispoñible de peixe sapo (rape) en 2021. ,Este aumento acádase polo intercambio con Francia e Bélxica e ven ser máis alto que o realizado nas mesmas datas do ano 2020. 

A cambio, España cede cotas de especies de menor utilización por parte da frota española de Gran Sol, como o badeixo e a cigala nas augas de Francia e cigala e meigas en augas de Irlanda e Francia.

Ao intercambio realizado súmase un incremento da cota total inicial de España de máis dun 3% neto, após o acordo acadado entre a Unión Europea e o Reino Unido sobres os TAC (Totais Admisibles de Capturas) de 2021. A boa situación biolóxica desta especie compensa a mínima cesión efectuada ao Reino Unido no Acordo de Comercio e Cooperación entre ambas as partes.

A cambio, España cede cotas de especies de menor utilización por parte da frota española de Gran Sol : badeixo e cigala nas augas de Francia ou cigala e meigas nas augas de Irlanda e Francia, que están distribuídas individualmente entre os buques desta frota, e vontariamente aportan ao intercambio nas consultas efectuadas. Tamén se aportaron cantidades de xurelo do Mar do Norte, onde a frota española non ten actividade, de raias en augas de Irlanda e Francia, e de xurelo en augas de Francia, unha cantidade esta última que non resulta posible aproveitar no caladooiro nacional polo límite establecido pola UE á flexibilidade entre zonas.             

Esta operación enmárcase nos intercambios de cotas cotiáns con outros Estados membros, imprescindibles no caso desta especie, onde a asignación a España pola Política Pesqueira Común (PPC) é tradicionalmente insuficiente para as necesidades da frota. …