En Ribeira nomeamento como funcionario en prácticas dun policia local

Dende esta semana a Policía Local de Ribeira conta cun novo policía en prácticas logo do nomeamento do rianxeito Luis Javier Dieste Lesende tras superar o correspondente proceso selectivo.
O último requisito antes de ser nomeado funcionario de carreira reside en superar o curso de formación-teórica práctica na Academia Galega de Seguridade Pública que se está desenvolver dende o pasado 31 de maio con conclusión o 31 de xaneiro.