En Noia asfaltarase a rotonda da Ponte do Campo entre os días 14 e 16

O Concello de Noia vén de informar de que os vindeiros días 14, 15 e 16 de xuño, vaise proceder ao asfaltado da rotonda da Ponte do Campo.

O día 14 os traballos levaranse a cabo en horario diúrno. Ficará cortado o acceso ao peirao de Cadarso dende o Campo e o peirao de Gasset. Habilitaranse dous carrís no de Gasset regulados por semáforos.

Os días 15 e 16, as tarefas desenvolverase en horario nocturno, entre as 22.00 e as 7.00 da mañá, co fin de “causar as mínimas molestias á circulación do tráfico”. O tráfico na rotonda quedará cen por cen pechado pechado nesas horas, debendo empregar o desvío recomendado.

A partir do xoves 17 a rotonda quedará aberta definitivamente ao fluxo de vehículos.