Adxudicación provisional das obras para a mellora da rúa das Américas en Aguiño

O Concello de Ribeira vén de anunciar a adxudicación con carácter provisional das obras de renovación dos servizos e pavimentación da rúa das Américas na localidade de Aguiño. A intervención será executada por Obras y Viales de Galicia, S.L., cun investimento de 144.420 euros.

As obras teñen como obxectivo mellorar a contorna a través da substitución tanto das beirarrúas de baldosa hidráulica e do aglomerado asfáltico como dos servizos de auga potábel, saneamento e pluviais, actualmente en mal estado.

Así, elaborouse un proxecto técnico que inclúe a instalación dunha tubaxe para a auga potábel, que soluciona as carencias do subministro ademais de mellorar a súa disposición ante o previsíbel aumento da demanda na zona. Doutra banda, instalarase un colector PVC con pozos de rexistro para o saneamento de fecais.

Para acondicionar os pluviais, colocarase un colector de PVC que conducirá as augas ás redes situadas na rúa Francisco Lorenzo Mariño. No tocante aos pavimentos, demoleranse os actuais e construiranse beirarrúas de formigón continuo e aplicarase aglomerado asfáltico ao firme da calzada.

A intervención, que se enmarca no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, ten un prazo de execución de seis meses.