Stop Deshaucios advirte da difícil situación dunha familia de Ribeira tras unha débeda contraída cun prestamista particular

A plataforma Stop Deshaucios Ribeira que coordina o noso colaborador José Manuel Pena vén de informar da complexa situación na que se atopa unha familia de Ribeira, que recibiu unha execución hipotecaria a través do Xulgado nº1 da localidade, por unha débeda contraída cun prestamista particular. A familia solicitou a asistencia xurídica gratuíta, séndolle concedido un avogado de Boiro, para poder presentar a correspondente oposición. Stop Deshaucios engade que no seu día puxeran como aval do préstamo persoal a propia vivenda habitual, agora poderían chegar a perder senón afrontan o pago da débeda.

Trátase dunha familia monoparental, cun fillo a cargo, e cuxos únicos ingresos familiares son de 360 euros mensuais, procedentes dunha prestación de incapacidade permanente total.

A plataforma engade que o avogado boirense está a preparar o correspondente escrito de oposición baseándose na solicitude de suspensión do procedemento pola situación da pandemia do COVID así como a propia nulidade das actuacións “por existir cláusulas abusivas no propio contrato da concesión do préstamo, que podería entrar nas prácticas da usura”.