Ribeira busca solucións para reducir a siniestralidade de viandantes e ciclistas nos pasos de peóns

O Concello de Ribeira está decidido a atopar mecanismos que reduzan a siniestralidade de viandantes e ciclistas nos pasos de peóns e, con tal motivo e no marco do Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS) e na EDUSI “Máis Riveira Atlántica 2020” —financiada nun 80% polo FEDER no marco do Programa Operativo Plurirrexional de España ( POPE)
2014-2020— vai efectuar unha consulta preliminar ao mercado coa que promover a participación de axentes e operadores relacionadas coa mellora da seguridade viaria.
Como primeiro paso, o salón de plenos da casa consistorial deu cabida a unha reunión na que participaron, entre outros, o alcalde Manuel Ruiz, a concelleira de Innovación Tecnolóxica Ana Barreiro, o xefe da Policía Local José Manuel Bretal, distintos técnicos municipais e expertos da empresa Silo (Science & Innovation Link Office), que prestará asistencia técnica á administración local durante o proceso consultivo.
Con esta consulta preliminar ao mercado (unha figura regulada no artigo 117 da Lei de Contratos do Sector Pública), a intención é reunir información que permita ao Concello de Ribeira a contratación adecuada dos sistemas de seguridade que incidan sobre unha redución da sinistralidade de peóns e ciclistas, como a priori poderían ser:

  • Sistemas de detección de presenza de peóns e iluminación,
  • Sistemas de detección de presenza de ciclistas e iluminación
  • Superficies de mellora da freada
  • Sistemas de detección de vehículos e alerta a peóns/ciclistas

No transcurso da xuntanza identificáronse distintos axentes sectoriais externos dos que se buscará a súa implicación (dende a Dirección General de Tráfico, a Axencia Galega de Infraestruturas ou a Dirección Xeral de Mobilidade ata organizacións como Stop ccidentes ou Ponle Freno), así como proveedores potencialmente susceptibles de ofrecer solucións innovadoras.