Preto de 3.000 persoas na primeira convocatoria de probas CELGA de 2021


Un total de 2.776 persoas examinaranse na primeira convocatoria das probas CELGA da Xunta de Galicia do ano 2021, que arrinca esta fin de semana nos centros educativos IES Antonio Fraguas de Santiago de Compostela e Escola Oficial de Idiomas de Ponferrada.

Nun comunicado, a Consellería de Educación explica que estes exames, que avalían o nivel de coñecemento do idioma galego, comezan este sábado, 22 de maio, coas probas de CELGA 4 nas sedes oficiais. Durante esta fin de semana, están convocadas 1.027 persoas das 1.596 rexistradas neste nivel.

As 529 persoas restantes examinaranse o 29 de maio, de acordo coa repartición requirida polas medidas de seguridade sanitaria e os protocolos que rexen a covid-19.

Pola súa banda, as probas de CELGA 2 levarán a cabo o 30 de maio, con 381 persoas matriculadas. Tanto as probas do 3 como do CELGA 1 foron convocadas para os días 5 e 6 de xuño e 12 de xuño, respectivamente.

As probas de CELGA 3 contarán con 658 persoas rexistradas, mentres que o CELGA 1 convoca a 131 persoas en Santiago de Compostela, única sede oficial deste nivel.

No marco das medidas de seguridade sanitaria, a Secretaría Xeral de Política Lingüística lembra que “quen presente síntomas compatibles co coronavirus, fose diagnosticado como persoa portadora do virus ou estea en illamento ou corentena por contacto estreito con outra que presente síntomas ou que fose diagnosticada positiva nos 14 días anteriores, non poderá acudir ao exame”.

Ademais, tampouco se permitirá a entrada de acompañantes aos exames, salvo para os rexistrados que necesiten asistencia.