O Concello de Ribeira impulsa por segundo ano consecutivo os Bonos Concilia Campa Ribeira Verán 2021

O Concello de Ribeira impulsa por segundo ano consecutivo os Bonos Concilia Campa Ribeira Verán 2021. Estas axudas contribúen a apoiar ás empresas de ocio radicadas no municipio, sobre todo nestes complicados momentos.

A Xunta aprobou este venres 27 de maio as correspondentes bases, que establecen unha dotación económica de vinte mil euros, (dous mil máis que o ano pasado). Os bonos contarán con dúas modalidades. A primeira será unha axuda de conciliación e poderana solicitar aquelas familias nas que ambos proxenitores estean traballando ou teletraballando. Tamén valerá para familias monoparentais ou proxenitores con custodia non compartida. A segunda, consistirá nunha achega que poderá acadar ata un máximo do 50 % do custo do campamento, cun límite máximo global de 100 €/mes por participante; supoñendo unha axuda total máxima 200 € por participante.

Doutra banda, as familias numerosas poderán acadar ata un máximo do 60% do custo do campamento, cun límite máximo global de 120€/mes por participante; e supoñendo unha axuda máxima total de 240 € por participante. O resto de familias terán un bono de ata un máximo do 50 % do custo do campamento cun límite global de 50 €/mes por participante, supoñendo unha axuda total máxima de 100 €.