En Ribeira comezan as obras de reforma e acondicionamento da envolvente térmica da Casa da Xuventude

O Concello de Ribeira informa do inicio das obras para a reforma do interior e o acondicionamento da envolvente térmica da Casa da Xuventude.
Os traballos están sendo realizados pola empresa Marqués de Marancán, S.L.. Comportan un investimento de 251.680 euros, IVE incluído.
Situado no cruce entre a avenida da Constitución e a rúa do Estatuto e cunha superficie construída de 743 metros cadrados distribuídos en tres plantas, o proxecto inclúe a mellora das terrazas a través unha nova solución de illamento e impermeabilización, acabada en gres; mentres que para as fachadas adoptouse un sistema tipo SATE.
Ademais, todas as fiestras serán substituídas por outra de aluminio.
En canto ao interior do edificio, cambiaranse as portas de paso, afectadas pola humidade, sanearanse as caras interiores (intradós) das fachadas e efectuaranse reparacións nas instalacións de electricidade e fontanería que o precisen. O prazo de execución ascende a 8 meses.