En Boiro convocado o proceso selectivo para a contratación de sete auxiliares de Policía Local

O Concello de Boiro vén de anunciar un proceso selectivo para a contratación de 7 auxiliares de policía local durante seis meses ao longo do ano. A convocatoria consiste na creación dunha listaxe de contratación de auxiliares que desempeñen as funcións de apoio aos membros do corpo da Policía Local.
O proceso selectivo contará con tres partes diferentes: física, de coñecementos e lingua galega. Por un lado as probas de aptitude física consistirá nunha carreira de 1.000 metros lisos. Ademais, un cuestionario de 50 preguntas tipo test e unha proba de coñecemento de lingua galega completarán as tres probas das que se compón o sistema de aceso. Tras este proceso, formalizaranse os contratos de traballo baixo a modalidade contractual laboral temporal.
Para poder presentarse á oferta, as persoas aspirantes deben ter unha nacionalidade que permita o acceso ao sistema público de emprego, ter 18 anos, carecer de antecedentes, ter como mínimo o título de graduado de educación secundaria ou equivalente, e ter unha estatura mínima de 1,65 para homes e 1,60 para mulleres.
O prazo de presentación de solicitude comeza este xoves 20 de maio e rematará en 10 días hábiles. Os interesados deberán presentar súa petición no Rexistro Xeral, de luns a venres en horario de 9:00 a 13:00 horas, ou a través da sede electrónica.