Programados na Pobra tres obradoiros anti-exclusión

A Concellaría do Desenvolvemento Local da Pobra do Caramiñal e a organización FSC Inserta organizan tres accións formativas dirixidas a persoas con diversidades funcionais, cognitivas ou motrices. A primeira delas consistirá nun obradoiro de comunicación que se impartirá do día 18 ao 21 de maio e constará dun total de 20 horas lectivas.

Pola súa banda, o taller de traballo en equipo transcorrerá do día 24 ao 27 de maio, tamén formado por 20 horas lectivas.

Finalmente, do día 31 de maio ao 2 de xuño celebrarase o de orientación para o logro, de 15 horas lectivas.

Segundo explicou a concelleira do Desenvolvemento Local, Amparo Cerecedo (BNG), o contido destas propostas “vai moi orientado á inserción laboral e ás habilidades, tanto sociais coma laborais, para que se produza esa inserción de maneira óptima”, facendo fincapé no papel que xoga a formación.

Tamén apuntou que se valorará, en función da demanda, repetir nun futuro.

Pola súa parte, a orientadora laboral do Concello, Blanca Álvarez, destacou que se trata “dunha aposta real pola inserción sociolaboral das persoas con discapacidade”.

As clases impartiranse no Auditorio do Museo Valle-Inclán. O prazo para se anotar permanecerá aberto dende o día 20 ata 26 de abril, ambos inclusive. A matrícula pódese formalizar a través do rexistro xeral do Concello ou da súa sede electrónica. Será preciso cubrir a solicitude que estará á disposición nestas vías, ademais de achega-lo DNI, a tarxeta do desemprego, a resolución da incapacidade permanente total por profesión habitual (de ser o caso) e o certificado de discapacidade (de ser lo caso).

As persoas aspirantes deberán acreditar a súa condición de persoa con discapacidade cunha certificación dos órganos competentes da Consellaría da Política Social e, de ser o caso, da Administración correspondente, na cal se acredite o seu grao de discapacidade igual ou superior a un 33%.

Cada curso conta con 15 prazas e as persoas interesadas pódense inscribir naqueles que así o desexaren. Contan co co-financiamento da Fundación ONCE e do Fondo Social Europeo.

O Concello lembrou que o desenvolvemento destas actividades queda supeditado á evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19. Para máis información poden contactar co Servizo de Orientación Laboral a través do teléfono de contacto 981 377 610.