Presentadas 38 ofertas para a renovación da liña de abastecemento na Mámoa

O proxecto para a renovación da liña de abastecemento no lugar da Mámoa, en Ribeira, vén de chegar ao remate do seu prazo de presentación de ofertas. Segundo informou o Concello, unha vez reunida a mesa de contratación, contabilizáronse un total de 38 propostas interesadas na execución das obras de renovación, unha intervención que en palabras do Goberno local “persegue solucionar definitivamente os problemas de avarías a través da substitución de 1,2 quilómetros de tubaxes”.

Os servizos técnicos do municipio elaboraron un proxecto dirixido a substituír a actual liña de fibrocemento por outra de polietileno de alta densidade. A tal efecto, instalaranse en ambas marxes da estrada DP-7305 dúas tubaxes deste material con lonxitudes de 790 e 420 metros, respectivamente. Así mesmo, está previsto colocar nove válvulas de comporta, dúas válvulas de baleirado e 5 ventosas, e renovar 33 acometidas domiciliarias.

As obras comportarán un investimento de 148.547 euros, enmarcándose na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ adicional 1/2019. O prazo de execución son dous meses.