“Pasar lamendo”. Antón Luaces

Definitivamente, o sector pesqueiro galego non pasa polos mellores momentos. Prezos baixos das capturas e prezos alto do combustible, un pequeno respiro para os barcos que foron pescar anchoa en augas do País Basco e os cerqueiros, agora mesmo, con amarre prácticamente absoluto nos portos de Ribeira, Porto do Son e Portosín, o trío de localidades da comarca barbanzana que, con perto de trinta unidades pesqueiras conforman a frota de cerco máis importante da Comunidade Autónoma Galega.
Tripulantes e armadores desa case trintena de buques cerqueiros están a velas vir, por noin dicir que pasan lambendo porque o chincho (xurelo pequecho) non supera os oito céntimos de euro o quilo en lonxa e o seu tamaño nen sequera é válido para o sector conserveiro, debido a que resulta estremadamente reducido para a súa elaboración como produto en conserva.Uns prezos que non permiten rendibilidade e os armadores optan polo amarre dos barcos para dar permiso ás tripulacións nestas datas e, de paso, arranchar os barcos para un futuro inmediato se é que varían as condicións. O acordo entre os cerqueiros para establecer topes de captura de xurelo cun máximo de 750 quilos por barco e día, aínda non recibiu resposta da Secretaría General de Pesca do Ministerio de Agricultura y Pesca, co que ben poucas cousas poden facer os barcos do cerco se non é afrontar o amarre: non ppoden adecarse a outra pesqueira máis que a do xurelo, dado que a da xarda xa rematou oficialmente vai días agás no caso dun armador ao que as patrullas da Garda Civil comisaron na autoestrada A-8 un total de 8.000 quilos de xarda que cirucalaban en camións pola devdanita autoestrada, na comarca da Mariña lucense. É o de sempre: cando os demáis se desesperan porque non albiscanun futuro claro para a súa empresa pesqueira, sempre haberá un armador que larga o aparello alí onde non hai competencia porque esta permanece amarrada no porto.Unha pena e pouca ou ningunha solidariedade. Esta só se pide cando o problema afecta directamente a un. Pero se o mal vai para os demáis, largar o aparello é a solución máis doada para facer uns euros que non se conseguirían de haber maiores vendas nas lonxas.