Os socialistas de Ribeira reclaman unha posta en valor e unha meirande protección para a Pedra de Santiaguiño en Corrubedo

O PSOE de Ribeira, a través do concelleiro portavoz José Manuel Vilas, vai presentar ao pleno da Corporación unha proposta relativa á pedra rupestre do Cantón en Corrubedo, tamén coñecida como Pedra do Santiaguiño, e a necesidade de poñela en valor, investigala e incrementar a súa conservación. En palabras do grupo “trátase dunha pedra moi singular, única”, que ten na súa base unha significativa inscrición, un petróglifo formado por una serpe, una pegada e unha espada.

Así, malia o seu valor e o seu interese, indica a agrupación socialista, “queda patente o desleixo do Goberno local á hora de conservar o petróglifo, máxime cando xa fora revelada a súa existencia polo PSdeG-PSOE durante as obras de pavimentación do camiño a depuradora de Corrubedo, e correra serio risco de desaparición”.

Na proposta o Grupo Municipal Socialista PSdeG-PSOE insta ao pleno da Corporación municipal de Ribeira á adopción do seguinte

-Que por parte do departamento de cultura, servizos técnicos e turísticos do Concello se proceda a realizar un estudio pormenorizado para a posta en valor do petróglifo da Pedra de Santiaguiño, xa que a zona onde se asentan estes importantes exemplos de arte rupestre “demandan traballos de limpeza e mantemento para asegurar a sua conservación”.

-Que se teña a ben incluír ou recomendar o lugar da Pedra do Santiaguiño no itinerario do Camiño de Santiago A Orixe, da Mancomunidade Arousa Norte.

-Que se proceda a súa sinalización e protección con elementos axeitados ao lugar e ao elemento a destacar, poñendo o foco na recuperación do conxunto histórico e patrimonial da contorna, así como a súa inclusión no Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ribeira, e no PXOM municipal.