Comeza a execución das obras de reforma dos espazos de uso común do Mercado de Boiro

O Concello de Boiro comeza a execución das obras de reforma construtiva e de habilitación de espazos de uso común no Mercado Municipal. As actuacións ascenden a un total de 48.000 euros e están co-financiadas mediante o Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural, no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014 – 2020.

O alcalde, José Ramón Romero, visitou este 27 de abril o mercado para coñecer as obras que se van executar. Estas inclúen a reforma de varios locais e a dotación de pérgolas nos accesos e saídas do Aparcamento Público do Mercado.

Con anterioridade, o Concello de Boiro xa realizou outras tarefas de mellora no Mercado Municipal, co fin de adaptar as súas instalacións para poder solicitar o selo de mercado excelente. De feito, nos últimos anos adecuouse un espazo para a realización de actividades e a dinamización do mercado. Tamén mellorouse a imaxe, renovando a iluminación e realizando outras tarefas de mantemento xeral da instalación.

Agora vaise a actuar sobre un espazo duns 40 metros cadrados, entre a zona de carga e descarga e entrada de traballo. Así, instalaranse vestiarios masculinos e femininos para as persoas traballadoras da praza con aseos e duchas. A maiores, dotarase o espazo dun punto de información e atención ao cliente. Por último, colocaranse unhas pérgolas de protección da choiva na entrada e saída do aparcamento municipal, para facilitar a entrada e saída de peóns e evitar a entrada de auga.