Boiro leva a cabo tarefas de saneamento do arbolado dos espazos verdes municipais

O Concello de Boiro vén de levar a cabo unha importante tarefa de saneamento das árbores das principais zonas verdes e xardíns do municipio.
Os operarios de medio ambiente realizaron un estudo das arbores dos espazos axardinados para determinar o seu estado e evitar incidencias.
Fíxose un saneamento de árbores no paseo marítimo de Boiro, no estuario do río Coroño e no parque da Cachada. O servizo de xardinaría, seguindo as indicacións técnicas de medio ambiente, realizou a corta ou poda de aqueles arbores, na súa maioría pinos, que se atopaban enfermos e tiñan risco de caer ou que se desprendesen ramas e producisen incidentes a viandantes e persoas usuarias dos espazos axardinados.
O Concello de Boiro aposta pola recuperación, mellora e acondicionamento dos espazos naturais do municipio. A idade e estado de moitas das árbores dos distintos espazos supoñía un perigo xa que estaban en risco de caer ou de que se desprendesen ramas, como ten pasado a causa dos fortes temporais do inverno, por iso o Concello de Boiro decidiu levar a cabo un estudo das mesmas e afrontar o problema de xeito inmediato.
Con este saneamento dos espazos vense de aumentar a seguridade das zonas verdes máis transitadas á vez que se levan a cabo outras tarefas de acondicionamento das zonas como son reparación de mobiliario ou mellora da
iluminación.