Amicos traballa na limpeza da praia Xardín de Boiro

O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, asistiu ao acto de limpeza da praia Xardín de Boiro na mañá deste 14 de abril. O traballo estivo organizado pola asociación Amicos e está incluído no eixo do proxecto Re-mar de custodia ambiental para a redución de residuos no espazo mariño protexido das Rías Baixas de Galicia.

O proxecto desenvólvese xunto co Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, en condición de socio. Así, Gonzalo Trenor, agradeceu o apoio económico e de persoal que se presta desde o Parque Nacional das Illas Atlánticas para que se poida levar a cabo esta iniciativa. Doutra banda, destacou que “Re-mar baséase na colaboración entre os sectores pesqueiros e máis estreitamente ligados ao mar, a poboación local e os visitantes das Illas Atlánticas de Galicia e a súa área de influencia”.

Ademais, dentro do proxecto, Amicos traballa en 5 liñas fundamentais. A primeira delas consiste na formación de guías ambientais dirixida a persoas con diversidades motrices e cognitivas. O segundo eixe do proxecto consiste na limpeza de praias por parte dos guías ambientais, aínda que tamén participan os pescadores a bordo dos seus buques, submarinistas, e a cidadanía en xeral. Na mesma liña creouse unha aplicación móbil dentro do proxecto, para o seguimento do mesmo. A cuarta iniciativa céntrase na creación do selo de garantía Buque Azul, a través do cal, nun proceso participativo coas Confrarías de Pescadores de Cabo de Cruz, Aguiño, Rianxo e A Illa de Arousa, definíronse as boas prácticas en materia de xestión de residuos a bordo das pequenas embarcacións. Desta forma, deberán cumprir os requisitos para obter o selo Buque Azul nun proceso de auditoría. Neste momento, dito selo estase a difundir nos mercados de abastos e superficies comerciais para intentar iniciar a súa implantación na cadea de subministro. Por último, o proxecto recolle a creación dun campus virtual para escolares con material educativo, tutoriais para realizar pequenas obras de artesanía xoguetes, ademais dun xogo do lixo mariño en versión dixital.