Ambar reclama con COCEMFE a activación do novo baremo da discapacidade

A Asociación Ambar das persoas con diversidade funcional, con sedes principais en Ribeira e na Pobra, vén de emitir un comunicado conxunto con outras entidades no que fai unha proclama a prol da activación, “con urxencia”, do novo baremo de discapacidade, “despois de máis de 20 anos sen modificarse”. Fíxoo con motivo do Día Nacional da Convención sobre os dereitos das persoas con diversidade funcional, que se celebra este luns 3 de maio.

A proclama tamén vén rubricada pola confederación estatal COCEMFE e o seu Movemento Asociativo. Segundo indican o sonense Anxo Queiruga, presente de COCEMFE, cómpre poñer remate á longa espera pola actualización: “É necesario e urxente que se axilicen todos os trámites para que o novo baremo se poña en marcha o antes posíbel”.

Un sistema para medir as dificultades das persoas

O baremo, consensuado no seu día entre organizacións, como COCEMFE, o Goberno e as Comunidades Autónomas, é a ferramenta que avalía as dificultades que pode ter unha persoa cunha determinada enfermidade ou condición para desenvolverse na sociedade en igualdade de condicións e lle permite a entrada ao sistema de dereitos establecidos en España grazas á obtención do certificado de discapacidade.

Ambar considera que o actual baremo “está obsoleto”, xa que hai situacións e condicións que “non están sendo recoñecidas e que afectan sobre todo ás persoas con diversidade funcional orgánica, é o caso da fatiga ou a dor, os efectos da carga de tratamento, doenzas reumatolóxicas e outras que cursan con brote, impedindo que as persoas obteñan a valoración do grao de discapacidade que lles debería corresponder e a súa inclusión e participación activa na sociedade”.

Ambar, COCEMFE e o seu Movemento Asociativo lembran que a día de hoxe, “non obter o certificado de discapacidade tradúcese na falta de adaptación curricular na educación, dificultades de acceso e mantemento do emprego, non poder acceder a prazas específicas para persoas con diversidade funcional nas oposicións e dificultades para acceder a certas prestacións económicas”. Sosteñen que a actual disposición, a vixente, non se adapta á Convención sobre os Dereitos das Persoas con Diversidade Funcional das Nacións Unidas posto que o seu enfoque “xira en torno ao modelo médico-rehabilitador da diversidade funcional, é dicir, céntrase no individuo e nas súas limitacións, sen considerar os efectos e interrelacións entre o entorno social e a realidade biolóxica”. Ambar, COCEMFE e o seu Movemento Asociativo reclaman ás diferentes administracións implicadas nos últimos trámites para a súa aprobación definitiva “que axilicen todo o proceso e para que as persoas teñan una valoración axeitada, que lles permita acceder aos dereitos e beneficios que implica e que tratan de compensar a falta de igualdade de oportunidades e o sobrecuste de ter unha diversidade funcional”.