“Abraio no sector pesqueiro, que non participa na nova lei de pesca”. Antón Luaces

A Lei de Pesca Sostible e Investigacións Pesqueiras que, teoricamente, redacta nestes momentos o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, e que posiblemente entrará en vigor en xaneiro de 2022, xestase sen contar co consenso do sector pesqueiro español, ao que nada consultou.
O borrador inicial desta Lei, cando se deu a coñecer no mes de xaneiro último, establecía que a mesma sería sometida a consulta pública antes de transformarse nunha norma que poida conxugar a necesaria protección ambiental coa tamén necesaria sustentabilidade económica e social.

A futura Lei -segundo manifestacións do ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luís Planas- será un instrumento eficaz para alcanzar a modernización do sector pesqueiro español e garantir a súa continuidade para lograr un aproveitamento óptimo e duradeiro dos recursos mariños. (Díxoo na súa primeira visita á Mariña de Lugo). E o propio Ministerio destacaba entón que se efectuaría unha consulta pública para solicitar a opinión de cidadáns e das asociacións e organizacións máis representativas potencialmente afectadas pola futura norma.
Este trámite incumpriuse, segundo fontes do sector pesqueiro consultadas por este diario, que se refiren á existencia dun documento de tres páxinas que “non di nada”. O borrador da nova Lei non se enviará ao sector ata que o aprobe en consello de ministros, unha “nova” modalidade de consenso que ninguén entende e na que o departamento ministerial de Luís Planas non puido introducir opinión algunha de cidadáns, asociacións e organizacións porque estas representacións do sector pesqueiro descoñecen oficialmente o que os ministros poidan aprobar en máis ou menos próximas datas.

Por moito que se tente reservar para o Consello de Ministros o debate desa futura Lei de Pesca, entre os representantes do sector si circulou extraoficialmente o texto. E a opinión é que “hai cousas que gustan e cousas que non gustan”. De calquera modo, tampouco preocupa excesivamente ao sector, convencido como está este de que “non vai ser o último borrador de lei”.
Talvez poida transcender algo máis na reunión que representantes dos armadores de pesca españois manterán a próxima semana coa secretaria xeral de Pesca.

O anteproxecto da Lei de Pesca Sostible que circulaba ata o de agora grazas ao propio Ministerio, “busca” na súa vertente social compatibilizar o dereito dos profesionais do sector para explotar os recursos e a obrigación do Estado de garantir e amparar o fin común e ambiental dos mesmos.
Para o Goberno, a función económica da pesca é imprescindible para mellorar o emprego e as condicións de vida da poboación costeira e do medio rural.
O texto do borrador desta nova Lei estruturábase en 10 títulos e 59 artigos, 1 disposición final, 1 disposición derogativa e 2 disposicións finais. De converterse -cousa moi dubidosa- no texto final da Lei, esta entrará en vigor en xaneiro de 2022. Mentres tanto, o sector pesqueiro mantense á expectativa, por se soa a gaita e consúltaselle respecto diso.