“Xunta e Goberno central non concordan na valoración dos acordos de pesca en augas compartidas”

Unha vez máis o desencontro entre o Goberno e a Xunta de Galicia deixa patente o criterio distinto a aplicar en materia de pesca en función dos intereses políticos de cada parte. O que para o Executivo estatal é aceptable á hora de axuizar o acordo entre a UE e o Reino Unido en augas compartidas, a Xunta de Galicia expón basea a súa negatividad a tal acordo en que este non contempla os aspectos socioeconómicos para as frotas. Non obvia Galicia, con todo, o alivio que facilita comprobar que a súa frota en augas británicas seguirá pescando os próximos meses.

UN ACORDO Á espera DOUTRO.

Finalmente produciuse o desexado acordo no Consello Europeo de Ministros de Agricultura e Pesca sobre a xestión para os stocks compartidos con Reino Unido: os Totais Admisibles de Captura ( TAC) provisionais aprazarán -tal e como aquí informaramos días pasados- ata o 31 de xullo o status actual para permitir que a frota poida seguir pescando a partir do próximo 31 de marzo no caso de non lograrse un acordo con Reino Unido.
Non é senón un plan de continxencia á espera de poder chegar en pouco tempo a un acordo definitivo co Goberno británico, co que se pretende dar tempo a que finalicen as negociacións en curso que garanten que os pescadores comunitarios poidan continuar as súas tarefas unha vez expiren -a próxima semana- os actuais TAC provisionais.
Será leste un acordo de curta vida porque, con seguridade, vai ser substituído cos TAC definitivos. O criterio é cumprir coas disposicións do Acordo de Comercio e Cooperación UE-Reino Unido e manterse na liña marcada polos ditames científicos en orde a garantir a sustentabilidade a longo prazo das distintas especies.
O acordo implica que ademais da prórroga ata o 31 de xullo, os TAC e cotas das pesqueiras compartidas con Reino Unido amplíanse ata a 58,3% fronte ao 25% actual.

OITO PAÍSES COMUNITARIOS, DE ACORDO.

Os oito países afectados por estas negociacións pesqueiras foron unánimes: o acordo permite dar continuidade á actividade pesqueira española -no que coinciden con Galicia- mentres que se alcanza o que podería entenderse como un novo acordo.
A porcentaxe indicada (58.3%) poderase ampliar no caso dalgunhas especies pesqueiras que concentran do groso das súas capturas durante o primeiro semestre e que necesitan máis cota nos primeiros meses do ano. Isto é o que España quería lograr co apoio de Francia, Alemaña e Islandia para flexibilizar a fixación das cotas pola estacionalidade de pesqueiras como as do rape ou o galo na zona VI, de gran importancia para a frota de Gran Sol.
Na prórroga téñense en conta as recomendacións científicas para 2021 e o posible resultado das consultas co Reino Unido, de modo que se expón un prorrateo a 7 meses (o citado 58,3%) das posibles cifras do TAC definitivas.
No caso de stocks como os da pescada, rape e galo de Gran Sol, Golfo de Biscaia e oeste de Escocia, o lagostino de Porcupine, o ollomol ou os alfonsinos, que supoñen un incremento notable das posibilidades de pesca para a frota española, pendentes do acordo definitivo.
Ao incorporarse os acordos con Noruega conseguiuse que a fixación dos TAC sexa xa definitiva para todo o conxunto do ano. É o caso da cabala, cuxas cantidades restantes serán asignadas nos próximos días entre os buques e grupos de buques ao obxecto de dispoñer un normal desenvolvemento desta pesqueira estacional como é coñecido xa iniciada.

GALICIA, DESCONFORME

A Xunta de Galicia lamenta que este acordo provisional de cotas de augas compartidas con Reino Unido non teña en conta os aspectos socioeconómicos. A proposta, a xuízo da conselleira do Mar, Rosa Quintana, supón asignar ata o 31 de xullo a parte proporcional sobre o total anual das cotas recomendadas polos científicos do CIEM á espera de que se logre un acordo co Goberno británico. ,
A parte positiva do acordo é, para Quintana, que permite seguir faenando á frota galega en augas noroccidentales europeas e manter a actividade nos próximos meses, a pesar de que persiste a incerteza e indefinición sobre como organizar as pesqueiras para o resto do ano.
Galicia seguirá defendendo que a Comisión europea teña en conta o principio establecido na PAC de manter o equilibrio entre os aspectos ambientais, económicos e sociais.