“Prioridades nas vacinas ao persoal embarcado”. Antón Luaces

Durante a pandemia do coronavirus -de cuxo inicio en España xa se cumpriu un ano e que agora mesmo pódese estar nos comezos dun cuarto brote- o persoal embarcado ha tido unha dedicación esencial para a economía mundial. Por este motivo e unido a outras razóns serviu á asociación de titulados náutico-pesqueiros AETINAPE, para reivindicar que este grupo de traballadores ocupe un lugar especialmente destacado nos plans de vacinación españois.
Así o solicitou hai meses ao Ministerio de sanidade e ás Comunidades Autónomas, ao obxecto de organizar a súa vacinación contando coa xente que embarcará proximamente.
Só as comunidades canaria e vasca -pero tan só esta última- expresaron o desexo de posicionar ao persoal embarcado cun certo grao de prioridade na vacinación. E hai razóns para iso: ademais de desenvolver un importante papel no abastecemento alimentario e de mercadoría do país, conviven normalmente en espazos moi reducidos e ás veces con escasa ventilación, polo que o incumprimento dos protocolos de prevención para a COVID-19 a bordo dun buque resulta de moi difícil asimilación, por dicir imposible.
O sistema, afirma AETINAPE, debe ter en conta que para unha persoa que se embarca é moi complicado que a atendan nun hospital o máis axiña posible, debido a que na maioría das ocasións os barcos atópanse a varios días do porto máis próximo. O propio descoñecemento sobre como reacciona o virus convértelle nun perigo #ante o que é necesario tomar todas as precaucións.
Ademais, moitas frotas españolas faenan preto de países en vías de desenvolvemento cuxa sanidade non ofrece as mesmas garantías que a de España no ámbito asistencial, razón pola cal neste momento a vacina -entende AETINAPE- convértese nun aliado imprescindible.
Convén lembrar que durante os episodios máis duros da pandemia, as autoridades aceptaron de mala gana aceptar a realización dunha proba PCR A TODO O PERSOAL EMBARCADO ANTES DE FACERSE Á MAR.