O PSOE de Ribeira pregunta ao Concello por unha presunta ocupación de espazo público en Palmeira

O PSdG-PSOE de Ribeira presentou unha pregunta para ser tratada no pleno da Corporación relativa a unha suposta ocupación dun espazo público na contorna da rúa do Brañal, en Palmeira. Os socialistas din que foron alertados pola veciñanza, que transmitiron o seu malestar á agrupación pola instalación dun valado aramado que, ao parecer, impediría “o uso do lateral da calzada nun espazo que resultou cedido e pasou a dominio público”, sinala o PSOE de Ribeira, engadindo que esta cesión fíxose efectiva ao realizarse o aliñamento das leiras e o posterior asfaltado da vía.

Os socialistas explican que o devandito acontece tamén noutro lateral da casa da que forma parte o valado, tamén en vía asfaltada e cun aliñamento definido, “co consecuente prexuízo para o resto dos usuarios destas vías”, engaden, poñendo o foco no feito de que a ocupación se tivo que levar a cabo en datas recentes, como pode observarse na fotografía aérea que adxuntan no comunicado, polo que “non se trata dun uso anterior ao aliñamento tras o asfaltado”.

Por todo o devandito, os socialistas preguntan ao Concello se “é consciente destes feitos” e tamén polos motivos de consentir “unha ocupación do espazo público que debera estar libre para o uso de todos os cidadáns”. Tamén preguntarán polas medidas que se van tomar para solucionar “esta irregularidade”.