O futuro da Mancomunidade Serra de Barbanza centrou unha xuntanza do BNG comarcal

O futuro da Mancomunidade Serra de Barbanza, que ten entre os seus obxectivos promover unha xestión de residuos alternativa á prioritaria a nivel galego (centrada en conseguir as máximas taxas de reciclaxe e sustentabilidade ecolóxica), foi a cuestión primordial dunha xuntanza impulsada polo BNG na que participaron os grupos municipais dos concellos integrados na entidade, os parlamentarios nacionalistas Xosé Luís Bará e Rosana Pérez, e o deputado provincial Xosé Luís Penas. Dende o partido nacionalista mostraron a súa preocupación polo que consideran un exemplo de “inacción” por parte mancomunidade en canto “a un futuro inmediato no que se deberán tomar decisións perante o remate do contrato en 2023 coa adxudicataria da planta de reciclaxe de Servia, en Lousame.

“Esta inacción”, sostiveron os nacionalistas, “ten chegado a converterse nunha actitude pouco democrática por parte dos derradeiros presidentes, xa que a asemblea non foi convocada nin unha soa vez ao longo do presente mandato municipal, feito que incorre no incumprimento duns estatutos que marcan a necesidade de que o órgano directivo se celebre cando menos unha vez ao ano”.

Os deputados e a deputada do BNG coincidiron en sinalar o modelo da mancomunidade como “positivo” pois “supón un modelo de reciclaxe descentralizado, cunhas porcentaxes de tratamento dos residuos por riba da media galega e que ademais xera un importante número de postos de traballo”.

Polos ditos motivos, sinalaron, cómpre “analizar canto antes a situación actual da mancomunidade para poder deseñar un plan de acción que teña en conta as directrices da Comisión Europea e mellore a eficacia da actividade desenvolvida de cara ao futuro”.

Os grupos municipais do BNG anunciaron que defenderán en cadansúa sesión plenaria unha moción para solicitar a celebración da asemblea e a realización dun plan de futuro para a planta de reciclaxe, moción que lembran que xa foi debatida pola Corporación de Noia e aprobada por unanimidade.

Pola súa banda, o grupo municipal do BNG en Lousame apoiou unha iniciativa conxunta dos grupos da Corporación que solicitaba a realización dun estudio de viabilidade para o complexo medioambiental.