O Concello de Boiro aproba a ampliación dos prazos para o pago do IBI

O Concello de Boiro acordou a ampliación dos prazos de períodos de pago voluntario do Impostos sobre Bens Inmóbeis, tanto rústico como urbano. Asi, pospóñense os pagos para aquelas persoas que o teñan fraccionado neste ano. A xunta de Goberno local aprobou tamén o Padrón Fiscal 2021, que estará exposto ao público durante un mes.

O prazo que se fixou como período voluntario para o ingreso, que estaba previsto entre os días 20 de marzo e 20 de maio, modificase e amplíase, quedando fixado para o 2021 entre o 22 de marzo e o 31 de agosto. No caso de ter concedido o fraccionamento, as datas de cargo das tres cotas para o 2021 van ser o 10 de xuño, o 9 de xullo e o 9 de agosto.

Os Padróns estarán expostos nas oficinas económicas municipais no prazo dun mes, a contar dende o día seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia.