“Misión científica para avaliar a pesqueira do lirio”

Antón Luaces.- Cinco embarcacións de distintas nacionalidades, entre elas o buque de investigación científica Vizconde de Eza, do Ministerio de Pesca español, participan desde o luns na campaña oceanográfica internacional Blue Whiting Spring Survey (IBWSS). A saída do Vizconde de Eza tivo lugar no porto de Vigo, ao que retornará cando remate a campaña de avaliación da pesqueira do lirio. Unha campaña que levará ao buque ata a zona de Pourcupine e o Cantil do Gran Sol, ao suroés de Irlanda, nunha singradura que se vai alongar ata o 26 deste mes de marzo.
A Blue Whiting é unha campaña multidisciplinar acústica, con estacións e rexistros en continuo de variables físicas, químicas e biolóxicas do medio mariño, que ten como principal obxectivo avaliar a poboación de adultos reproductores de lirio e a caracterización do seu hábitat. A investigación determinará a abundancia e características da poboación desta especie (de tanta aceptación entre os consumidores galegos) utilizando un método de rastrexo acústico con pescas e hidroloxía. Ao mesmo tempo vai cartografiarse a área de distribución e, asociada á abundancia da pesqueira, tamén se caracterizará a ecoloxía reprodutiva e a presencia de predadores superiores.

A incorporación desta acción ao plan de campañas do Vizconde de Eza resposta á necesidade de realizar unha caracterización completa dun stock importante para a frota española. Ao aumkentar a zona de mostreo, os datos obtidos será máis completos e de maior callidade.

O Vizconde de Eza é un dos buques de investigación pesqueira e oceanográfica máis sofisticados do mundo. Con 53 metros de eslora e 13 de manga, o seu sistema de posición dinámico permítelle permanecer no mesmo punto sen variar a súa posición e compensando as condicións adversas de ondaxe, correntes e vento. Dispón de laboratorios especializados (bioloxía, física, acústica, húmido e informática) equipados con unha avanzada instrumentación científica.