Licitadas as obras para renovar os servizos e o pavimento na rúa na travesa Falcato, en Corrubedo

O Concello de Ribeira vén de licitar os traballos para a renovación dos servizos e a pavimentación da rúa Falcato e da travesía do mesmo nome, ambas situadas na localidade de Corrubedo.

Segundo engadiu o Goberno local, a día de hoxe os servizos de augas e saneamento nesta zona “son antigos e rexistran avarías frecuentes”, en tanto que o pavimento de formigón se atopa en mal estado. Coa fin de solucionar estas eivas vaise executar un proxecto que inclúe, en canto a instalacións, as seguintes accións:

• Disposición polo centro da calzada dun colector de PVC corrugado de 315 milímetros de diámetro para canalizar as augas pluviais, amais de construír arquetas de sumidoiro e pozos de rexistro de formigón prefabricado, ademais de acometidas de pluviais nas vivendas existentes.

• Para saneamentos, instalación dun colector de PVC liso de 315 milímetros de diámetros, así como a realización de acometidas domiciliarias e pozos de rexistro.

No que atinxe a pavimentos vaise empregar pavimento de formigón de 15 centímetros de espesor, intercalado con franxas de lousas de granito con dimensións 60 x 40 x 8 cm.

O orzamento de licitación ascende a 76.133,13 euros, IVE incluído, estando o investimento enmarcado no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ 2020. O prazo de execución son tres meses.

As empresas interesadas dispoñen ata o 5 de abril para presentar as súas ofertas. Débeno facer a través do Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia (SILEX).