“Temor no Sindicato CIG-Mar sobre a privatización do Centro Radio Médico”. Antón Luaces

Antón Luaces.- O sindicato CIG-Mar denuncia a deterioración do Centro Radio Médico, dependente do Instituto Social da Mariña ( ISM), encargado de prestar asistencia sanitaria aos mariñeiros das frotas pesqueira e mercante de calquera nacionalidade, independentemente da área de navegación ou caladoiro nos que se atopen os buques. A central sindical denuncia que non se cobren as baixas do persoal, derivándose as chamadas que se efectúan aos buques hospitais, circunstancia que provocou numerosas incidencias. O sindicato nacionalista galego reclamará unha rectificación do ISM e a cobertura de todas as baixas de profesionais médicos rexistradas.

A deterioración progresiva deste servizo coincide no tempo, segundo o responsable do sindicato, Xavier Aboi, coa pandemia de COVID-19, “precisamente cando é máis necesario que nunca polos problemas existentes na substitución das tripulacións e a prohibición de viaxar entre países, dada a imposibilidade de acceder a porto para recibir asistencia sanitaria básica ou pola prolongación das campañas de permanencia a bordo, entre outras cuestións”.
Neste contexto, o departamento de Acción Social do ISM comunicou o pasado 1 de decembro que non vai contratar persoal para cubrir as baixas ocasionadas por enfermidade, accidente ou contaxio por coronavirus. En consecuencia, desde mediados de decembro e ata mediado o mes de xaneiro quedaron sen cobertura máis dunha vintena de gardas de profesionais médicos coa escusa de que se desviarían as chamadas aos buques hospital ·Esperanza do Mar” e “Juan da Cousa”, ambos os vinculados ao ISM. Desde entón, e a pesar do esforzo do persoal destes buques, o servizo foise deteriorando -sinala Aboi- pola escasa formación e as complicacións na comunicación. Como exemplo cítase o acontecido o pasado 24 de decembro cando, estando o Centro RADIO Médico pechado, un barfco galego, con feridos a bordo, tivo problemas para conectar co buque hospital. Isto obrigou a contactar por outras vías con profesionais sanitarios para que atendesen aos afectados e trasladásenos a terra pasadas varias horas.
O responsable sindical asegura que non se trata dun caso illado, porque teñen constancia de que varios barcos pasaron por dificultades semellantes: “Con esta situación, tanto o Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migración pola súa acción, como a Xunta de Galicia polo seu silencio, están a poñer en risco as vidas de centenares de traballadores do mar”.
O vindeiro martes, 23 de febreiro, reunirase en Madrid a Executiva do ISM, #ante a que a CIG presentará unha reclamación instando a rectificar a situación e demandando que se cubran todas as baixas dos profesionais médicos, que se habiliten os medios tecnolóxicos necesarios para realizar o traballo mesmo en condicións de alerta meteorolóxica adversa e que se habiliten canles de diálogo cos profesionais para mellorar o servizo, actualizando os procedementos necesarios para mellorar a asistencia sanitaria no mar.
O Servizo Radio Médico do Instituto Social da Mariña entrou en funcionamento o 1 de maio de 1979. Presta atención médica a todos os mariñeiros embarcados que a soliciten, nun servizo permanente prestado por persoal médico os 365 días do ano en horario de 24 horas. É un servizo gratuíto de atención telefónica, a través de radio e tamén fax. Recibe unhas 3.000 chamadas ao ano solicitando axudas que corresponden a uns 2.000 pacientes.
O responsable de CIG-Mar espera que o proceso de deterioración que padece o Centro Radio Médico na actualidade “non sexa o primeiro paso cara á privatización do servizo, como se fixo con outros departamentos da Administración” e pregúntase quen tomou a decisión de non cubrir as baixas e con que criterios adoptouse a mesma. “Sospeitamos que se fixo baixo parámetros de aforro económico e non en base ao fundamental, que é garantir a asistencia médica”.
Dependendo da decisión que se adopte tras a intervención da CIG na executiva do ISM o sindicato nacionalista non descarta trasladar as súas reivindicacións respecto diso ao Congreso dos Deputados e mesmo aos Parlamentos galego e europeo a través do BNG xa que, segundo o propio Aboi, a lexislación europea obriga aos países con frota marítima a contar cun centro médico de referencia.