O Pazo de Goiáns terá colocado o pavimento cerámico do andar baixo antes de que remate febreiro

O Concello de Boiro compartiu este 16 de febreiro máis detalles sobre o avance das obras para a remodelación, recuperación e posta en valor do Pazo de Goiáns. Segundo fixo saber, o inmóbel terá colocado o pavimento cerámico do andar baixo antes de que remate este mes.

O Concello tamén fai saber que o pavimento orixinal da lousa de gratino só se conservaba en dúas zonas do pazo, correspondente coas dúas entradas, polo que se recuperou o seu estado orixinal. A maiores, sinala que para a rehabilitación dos demais pavimentos vaise empregar unha baldosa hidráulica.

“Toda a superficie do pazo presentaba un pavimento de terrazo dos anos 60 ou 70, de escaso valor, pero, coa demolición controlada, recuperáronse pezas de baldosa hidráulica de pasta branca e decoración azul, datada en mediados do século XIX”, explica o Concello, engadindo que este precisamente, a baldosa hidráulica, foi o material que se escolleu para a rehabilitación do inmóbel. Para a súa colocación vaise recuperar o modo clásico, formando alfombras en cada estancia do pazo.