“Novas posibilidades de pesca para os atuneiros”. Antón Luaces

Os atuneiros da Unión Europea teñen en Gabón novas posibilidades de pesca. Ao menos 27 atuneiros cerqueiros, 6 cañeiros e 4 arrastreiros adicados á captura de peixes demersais e crustáceos nunha pesqueira especial, poderán beneficiarse  do novo acordo de pesca entre a UE e Gabón que permite ós buques europeos acceder ás augas gabonesas durante un período mínimo de 5 anos, contribindo deste xeito ao desenvolvemento do sector pesqueiro dese país da África central, situado ao sur de Guinea Ecuatorial.
O novo protocolo baséase na xestión sustentable dos recursos, unha mellor gobernanza da pesca e a transparencia, garantindo o cumprimento dos valores fundamentais da Política Pesqueira Común da UE. Da resposta, a máis, á necesidade de Gabón de mellorar a competitividade do sector e fomentar a creación de valor engadido e postos de traballo, en particular mediante incentivos ás capturas en terra.O acceso dos atuneiros europeos ás augas  e recursos pesqueiros da zona de pesca gabonesa vai autorizarse con unha contribución financeira anual da UE de 1,6 millóns de euros e axuda financeira doutro millón de euros ao ano para contribuir ao desenvolvemento do sector pesqueiro e á xestión sustentable de aspewctos comko a capacidade científica ou a xestión mariñas e as medidas de protección dos ecosistemas fráxiles, como as zonas mariñas protexidas.A axuda contribuirá tamén ao seguimento, control e vixiancia da pesca e a loita contra a pesca ilegal, non declarada e non reglamentada.Os armadores europeos complementarán a contribución da Unión Europea con outros 2,6 millóns de euros ao ano, que se axustará en función do seu nivel de capturas.