“Lixo mariño”. José Manuel Pena

Algúns tripulantes de embarcacións pesqueiras, cargueiros, cruceiros ou
plataformas, terían que ser un pouco máis responsables, minuciosos e
sensatos para evitar tirar lixo pola borda porque os mares e os
océanos non poden seguir sendo estercoleros.
Cada vez faise máis necesario concienciar e sensibilizar ao sector
marítimo para que adquiran boas prácticas #ante o que segue sendo,
como o foi tradicionalmente, o volver tirar o lixo ao mar sen
ningún tipo de control nin remorso. Hai que ir pensando en articular
un maior control e a imposición dunha serie de forte sancións
económicas, mesmo coa paralización da actividade, para as
embarcacións e buques que sigan contaminando o planeta.
Os datos son estremecedores e así a pesca xera toneladas de residuos
a bordo das embarcacións e nos portos que no seu maior parte non son
tratados nin xestionados correctamente. Tamén provoca un impacto
ambiental no litoral que afecta tanto á calidade das augas e
fondos mariños como ás especies así como de supoñer un risco para a
vida humana.
O lixo mariño xa é un problema global crecente e o mar converteuse
nunha xigantesca entulleira. Os océanos acumulan millóns de toneladas
de residuos, pois todo os días, barcos de todo o mundo lanzan
cinco millóns de refugallos pola borda ( bollas e botellas de plástico,
vidros, restos de artes e aparellos de pesca, aceites …).