En A Pobra outros 50 composteiros domésticos para distribuír entre a veciñanza pobrense

O Concello da Pobra do Caramiñal repartirá outros 50 novos composteiros domésticos para darlle así continuidade ao proxecto da compostaxe no termo municipal impulsado dende a Concellaría do Medio Ambiente, da cal é titular a edil Genoveva Hermo (Nós Pobra), co obxectivo de reduci-lo peso da fracción do resto, recollida nos contedores verdes. Unha diminución importante tanto dende o punto de vista medioambiental coma económico, pois no pasado exercicio recolléronse nos contedores da fracción do resto 3859 toneladas, o que representa máis do 90% do lixo xerado.
A adquisición desta segunda remesa de composteiros atópase ao abeiro da
convocatoria da Orde de 5 de maio de 2020 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de Galicia para o
financiamento de actuacións en materia de residuos de competencia municipal, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo FEDER Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para os anos 2020-2021. Mediante a notificación da resolución, concedeuse un total de 24524’16 euros para distribuír entre 2020 (19010’92 euros) e 2021 (5513’24 euros).
As persoas interesadas en participar xa poden formaliza-la súa solicitude a
través do rexistro, preferiblemente o telemático. Calquera dúbida será resolta polo Departamento do Medio Ambiente. Nesta ocasión a convocatoria está aberta en igualdade de condicións a tódalas parroquias, tendo como requisito a dispoñibilidade dunha superficie mínima de 25 metros cadrados de xardín e/ou horta, e dando preferencia a aqueles domicilios onde haxa maior número de membros por vivenda. As persoas participantes recibirán o composteiro de balde e unha charla formativa sobre a compostaxe.
Cómpre lembrar que xa nos últimos meses de 2020 se iniciou a andaina cara á compostaxe doméstica xa establecida (coa entrega doutros 50 colectores e material divulgativo) e comunitaria, a cal está financiada coa convocatoria de Axudas Residuos 2019 PIMA Residuos e PEMAR do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, pola cal se concedeu ao Concello en novembro de 2019 un total de 14020’26 euros.