O futuro do Pazo de Goiáns, avaliado na primeira toma de contacto da Comisión do Concello de Boiro

Foi esta mañá do 15 de xaneiro cando tivo lugar, de xeito telemático, unha primeira toma de contacto da Comisión de Avaliación e Planificación do Futuro do Pazo de Goiáns por parte do Concello de Boiro. O obxectivo deste equipo de traballo e das xuntanzas realizadas periodicamente é traballar a prol da conservación, coidado e funcionalidade do inmóbel.

Na reunión telemática estaban presentes: o alcalde de Boiro, José Ramón Romero, o tenente de alcalde, Luís Ruiz; o arqueólogo municipal, o xerente da ABE, un xestor cultural, a xerente da mancomunidade Barbanza Arousa, un historiador local, docentes e investigadores da USC e un especialista en xardineira e botánica.

O que se pretende con esta comisión é que estean representados todos os ámbitos relacionados co pazo e a súa contorna, referíndonos con isto ao aspecto arquitectónico e construtivo, medioambiental, cultural e histórico, asociacionismo, turístico, empresarial, económico- financeiro e xurídico.

Pola súa banda o alcalde expuxo o porqué da necesidade de crear unha comisión de expertos que avalíe a viabilidade técnica, económica, social, cultural e medioambiental do Pazo e da finca de Goiáns para diferentes proxectos: “Temos claro que a veciñanza ten que desfrutar deste Pazo”. É por iso que o Concello de Boiro abrirá un proceso de participación cidadá, para que a veciñanza faga as súas achegas sobre os posíbeis usos do inmóbel para logo seren valoradas polos expertos en vindeiras comisións.