Medio Ambiente recolle a singularidade dos núcleos históricos de Muros e Noia nunha publicación


O libro A paisaxe do tempo, que foi presentado pola conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, expón a singularidade de trinta núcleos menores de Galicia, cos que se pon en valor a súa riqueza paisaxística, entre os que se atopan os de Muros e Noia.
A publicación trátase dun traballo de investigación, análise, estudo e divulgación sobre a evolución urbanística, territorial, paisaxística e a vivenda deste núcleos que foron pezas importantes da rede urbana, a pesares de non rexistrar o desenvolvemento dunha cidade.
O libro permite coñecer as diferentes tipoloxías de cascos históricos, como por exemplo as vilas itinerarias (agregación das edificacións, vinculadas a un itinerario de paso ou a un camiño previamente existente), ou como pode ser o caso de Muros, unha vila mariñeira, moi ligada ao sector pesqueiro, cun casco antigo fermoso que mantén vivendas tradicionais dos mariñeiros
compostas por baixos con arcos apuntados, onde se apeaban as caixas do peixe que as mulleres preparaban mentres os homes arranxaban os aparellos de pesca.
A paisaxe do tempo é, pois, unha investigación histórica sobre o pasado das vilas e a problemática dos tecidos residencias e o valor cultural destes núcleos históricos. A conselleira de Medio Ambiente afirma que a sociedade galega está cada vez máis sensibilizada e un maior uso sostible do territorio que foi mellorando co paso dos anos.