En Ribeira baixada do prezo de bus para xubilados, persoas en risco e estudantes grazas ao convenio Concello-Xunta

VIAXES EN AUTOBÚS A 85 CÉNTIMOS, A 70 PARA OS XUBILADOS E GRATIS PARA AS PERSOAS EN RISCO GRAZAS AO CONVENIO DO CONCELLO COA XUNTA

OS ESTUDANTES PAGARÁN 60 CÉNTIMOS, A EXPENSAS DA PRÓXIMA GRATUIDADE DO TRANSPORTE PARA OS MENORES DE 21 ANOS

O alcalde de Ribeira Manuel Ruiz compareceu hoxe na casa consistorial para anunciar a próxima sinatura dun convenio entre o Concello e a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade da Xunta de Galicia que vai propiciar moi importantes descontos na utilización do transporte público en autobús polo termo municipal.

Así, antes de pormenorizar estes descontos, o rexedor recordou tanto as iniciativas que se están promovendo dende o Concello nos últimos anos en materia de accesibilidade (como por exemplo as plataformas únicas ou a levada a cabo no pasado outono no miradoiro de Pedra da Ra) como en materia de mobilidade, con avances na peonalización, a construción de carrís bicis ou a bonificación do transporte urbano a través das tarxetas de Ribeira MOVe trala rúbrica dos correspondentes acordos coas empresas Ferrrín e Sarasquete e que permitiron rebaixar os desprazamentos dende 1,40 ou 1,35 euros a 1 euro e, no caso dos estudantes, a 67 céntimos.

A partir do 1 de marzo

Pois ben, logo de que no pasado decembro comezara a súa actividade a nova concesionaria de autobuses, o Concello xa está en disposición de anunciar logo de varias semanas de conversas unhas tarifas aínda máis rebaixadas que as que posibilitaba o Ribeira MOVe en virtude dun convenio da Xunta que empezará a surtir efecto previsiblemente a partir do próximo 1 de marzo. Así, con carácter xeral as bonificacións para unha persoa usuaria serán de 0,50 € con respecto ao prezo actual de tal xeito que os viaxes custarán un total de 85 céntimos. Polo que se refire aos

estudantes, a esa bonificación hai que engadir outra de 0,25 € de tal xeito que o custe das viaxes será para eles  tan só de 60 céntimos (aínda que o alcalde recordou que pronto os menores de 21 anos viaxarán de balde tal e como anunciou a Xunta a finais do 2020) mentres que no caso dos pensionistas a bonificación adicional é de 15 céntimos, de tal xeito que o seu billete terá un prezo de 70 céntimos.

Por outra parte, aquelas persoas en situación de risco ou emerxencia social terán unha bonificación equivalente a totalidade do importe a abonar, é dicir, poderán viaxar de balde.

Adquisición das tarxetas de transporte

Para acceder a estes significativos descontos cómpre adquirir a Tarxeta Metropolitana de Galicia (TMG) ou a Tarxeta Metropolitana de Galicia Xente Nova no caso da mocidade, o que se pode facer xa dende esta semana nalgunha das tres oficinas que ten Abanca na cidade (na rúa Galicia, no Malecón e na praza do Concello). Non obstante, o Concello habilitará un equipo de traballo para facilitar a aquelas persoas que teñan dificultades á hora de realizar este tipo de trámites o poder acceder á tarxeta correspondente.

Por outro lado, o convenio que vai asinar o Concello e a Xunta tamén contempla a figura dos ‘bonos de concesión’, que permitirá que para aquelas persoas usuarias que cunha mesma tarxeta TMG realicen 50 viaxes no mes natural a tarifa a aplicar sexa de 17,50 euros (35 céntimos por desprazamento).

Para que a veciñanza poida disfrutar destes descontos, como contraprestación no convenio o Concello abonará unhas cantidades estimadas de 50.000 euros no 2021, 115.000 euros no 2022, 116.000 euros no 2023 e 118.000 euros no 2024.

Por outro lado, o alcalde anunciou que a Xunta ten en principio a intención de que os transbordos sexan de balde a finais deste ano, unha vez se estea en disposición de cuantificar a que número ascenden aproximadamente tales transbordos. De non ser o caso, o Concello incluirá unha adenda no convenio e asumirá o seu custe para propiciar esa gratuidade.