En febreiro comeza a formación do plan de emprego de Boiro para un centenar de mulleres

O Concello de Boiro vén de compartir os seguintes pasos a dar polo seu Plan Integral de Emprego 2020-2021, que é un dos sete plans integrais do ámbito galego, arestora activos, para incrementar a formación da cidadanía e fomentar a contratación. O programa boirense, exclusivamente dirixido a mulleres inscritas como demandantes, deixou atrás a primeira fase de selección, que se saldou con 100 participantes. A día de hoxe, con todas as prazas cubertas, están en marcha os detalles finais da formación que comezará o mes de febreiro.

O plan boirense, que conta con financiamento da Xunta de Galicia e do Servizo Público de Emprego Estatal para a súa execución, achegará ás participantes coñecementos, recursos e habilidades para reforzar o seu obxectivo de atopar unha saída profesional acorde cos seus obxectivos individuais e preferencias profesionais.

A formación comezará no mes de febreiro e consta de distintos módulos. O primeiro dos que se vai impartir, que será de xeito telemático debido á situación sanitaria, é o de Operacións Auxiliares de Servizos Administrativos, e que forma parte da formación certificábel para o emprego.

O programa inclúe outros módulos específicos de turismo, administración e xestión e industria alimentaria de produción e envasado.

Ademais deste labor específico de adestramento, o programa consta de actividades formativas transversais como son o manexo de ferramentas ofimáticas, Internet e redes sociais ou manexo de ferramentas TIC (Tecnoloxías da Información e a Comunicación), e tamén obradoiros para mellora de habilidades necesarias para a busca de emprego ou o fomento da capacidade emprendedora.

O Concello explicou que a formación vaise levar a cabo entre os meses de febreiro e outubro no Centro de Formación de Espiñeira.

Con esta iniciativa, o Concello de Boiro “aposta pola formación para o emprego nos principais sectores produtivos da comarca e o municipio como piar do desenvolvemento económico local”.