Sobre o Brexit e a pesca:”Imos contar mentiras”. Antón Luaces

Antón Luaces

​As vellas verbas sempre pronunciadas: anuncio, acordo, cambios, mariñeiros, frota, estocks, mariñeiros, efectos… para non dicir nada. Para calar decisións, para anunciar cambios que non se van producir -disque-, para que os efectos na frota comunitaria española aparezan como non prexudiciais para os mariñeiros e que todo, como a vida mesma, siga igual que na canción de Raphael.

Pero Galicia dí por boca da Consellería do Mar, que constata que o acordo sobre o Bréxit é un “duro golpe” para o sector pesqueiro. Fala tamén de que se recurtan posibilidades de captura nos vindeiros seis anos e que a vixencia do tal acordo -ata o de hoxe gardado baixo sete chaves- remata en 2026, ano no que se producirán novos contactos para definir a relación co Reino Unido de cara ao futuro. Para a Xunta a lectura que fai o Goberno do Estado sobre o resultado das negociacións  é “demasiado triunfalista, pouco realista e curtopracista”. Coinciden, sen embargo, co sector na necesidade de que o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación convoque canto antes ás comunidades autónomas con intereses pesqueiros e aos representantes  da frota para lles explicar en detalles o acordo e as claves da súa aplicación. O Ministerio, pola súa banda,  afirma que o acordo dota de estabilidade ao sector pesqueiro porque porque a frota española vai continuar  a súa actividade en augas británicas en condicións semellantes ás de hoxendía. Consola saber que as reducións terán efectos limitados -iso dí o ministro- para o sector pesqueiro, que seguirá a contar con cotas axustadas ´ñas súas necesidades xa que o acordo non afecta aos stocks do sur onde figurfan especies da importancia que teñen para a frota de baixura galega como a xarda, o xurelo ou o lirio. Tamén dixo o ministro Planas que non existen cesións en espexcies de augas profundas coma o ollomol, o alfonsino, o sable negro ou o granadero. Na pescada  norte mantense a cota cunha baixada de apenas  o un por cento en 2026. Pero o Reino Unido incrementarás as súas cotas de pesca, penso eu, si como dixo o representate do Goberno serán dun 25% do valor medio nese mesmo ano 2026.Quen garda un as na manga?… Porque o que está nídiamente explicitado é que o Reino Unido vai quedarse co 25% das cotas das súas augas territoriais cinco anos e medio. O impacto en primeira venda significa para Galicia botar polo mar abaixo  perto de 200 millóns de euros tendo en conta os valores  acadados en 2019 por especies coma o peixe sapo (rape), a pescada, o rapante, a raia, a xarda, o xurelo, a cigala, o badeixo, o lirio e tantas outras especies que se valoraron e aínda valoran na Política Pesqueira Común (PPC).

Longas e complicadas negociacións que o que sí deixan claro é que a Unión Europea estará conformada o 1 de xaneiro próximo e a todos os efectos por 27 Estados membros, que o Reino Unido en materia de pesca non vai perder nada (o que significa que perderán países como España, Francia e Holanda) e que se adoptarán medidas de carácter provisorio para evitar unha desconexión desordenada na nova Unión Europea, un bloque comunitario do que xa non formará parte o xa “divorciado” Reino Unido, Estado que, en materia pesqueira -coma noutras- foi o que puxo máis atrancos ó primeiro Estado pesqaueiro de Europa, España, dende que esta pasou a formar parteda Unión en 1986.

O acordo acadado, alomenos para min, non aporta ningunha claridade sobre o futuro do sector pesqueiro español.