Os socialistas piden transparencia en relación á recuperación do Peirao da Covasa

Ao fío das noticias recentes nos medios sobre unha futura reconstrución do Peirao da Covasa no municipio de Ribeira, coñecido como Muelle Fenicio de Aguiño, o PSdG-PSOE local, a través do seu concelleiro e portavoz José Vilas, presentará ao pleno da Corporación un rogo sobre os detalles do proxecto.

Os socialistas lembran na súa petición que o Muelle Fenicio foi obxecto dun acordo municipal o 27 de xullo de 2015, a instancias dunha proposta do PSdG de Ribeira, destinado a coñecer polo miúdo os elementos do peirao ciclópeo e, mediante unha memoria descrita e construtiva, paliar o seu deterioro.

No rogo presente, os socialistas piden que o alcalde “informe de xeito veraz sobre a situación do expediente actual de restauración do peirao, e dos pasos seguidos até o de agora, dende o acordo plenario no seu día”.

Tamén se preguntará ao Concello “que medidas vai tomar ante a noticia das alegacións presentadas por un arqueólogo trala exposición pública do proxecto da Demarcación de Costas de Galicia para a

dita restauración, consolidación e posta en valor do peirao”. Asemade, os socialistas queren saber “se se vai facer o traballo previo de investigación histórica, se o Concello ten datos fidedignos sobre a realización da obra e, tamén, a quen corresponde realizar o estudo histórico”.