“Non vales para nada”. José Manuel Pena


Onde vas?. Cólleme o móbil e contéstame ás mensaxes, óesme?.
Non me leves a contraria cando estou nervioso, vale?. Es unha puta!. Non vales para nada!. Estas son algunhas frases coas que almorzan moitas
mulleres maltratadas, por parte dos seus maridos, parellas ou compañeiros de piso.
Merece preguntarse: por que aguantan tanto algunhas mulleres?-
Seica non saben que terían que deixar a relación, nese mesmo momento,
sen ter que agravar moito máis a situación?. O maltratador, persoa
enferma, egocéntrica e nada empática, nunca vai abandonar os malos tratos senón todo o contrario. Se non hai máis remedio tratará de dar “mágoa” para manter ao seu lado á parella.
Os expertos aseguran que é un problema de educación e que será difícil
poñer límite definitivo a estes “crimes machistas”. En realidade pode ser
certo xa que actualmente, calquera que se pasea pola rúa ou visita os
lugares de lecer da mocidade, pode observar cantidade de casos de malos
tratos, tanto psíquicos como físicos, entre parellas de mozas. Algunhas
mozas, de 14, 15 ou 16 anos, non son conscientes e toman como algo habitual que o seu noivo contróleas e humíllenas #ante os seus colegas. Mozas que aumentan a súa autoestima tendo, sempre ao seu lado, a un mozo. Polo seu noivo mesmo se pegan coas amigas ou as compañeiras da cuadrilla. Logo cústalles deixar a relación, cando observa que non é ouro todo o que reloce, e por iso aguantan e consenten situacións de auténtico desprezo, por parte dos seus verdugos.
Por outra banda non quería deixar no tinteiro a reflexión de que os pais
tamén temos moita culpa de que as nosas fillas pasen por este tipo de situacións. É necesario ter máis diálogo e complicidade con elas para que
non teñan medo a que nos trasladen as súas angustias e problemas do día a día.
Isto axudaría, no posible, a erradicar moitas situacións
extremas que lles podería levar a perder a vida desta maneira tan inxusta.